All for Joomla All for Webmasters
azruen

Sənaye qazları ilə bağlı məsələlərdə sənaye və tibbi təyinatlı xüsusi bilik və təcrübəyə malik olan “Günəş” şirkəti neft avadanlıqlarının yenidən qurulması üzrə öz müştərilərinə xidmətlər göstərir. Qazın saxlanması üçün çənlərin tam çeşidini təqdim edirik və bu sahələrdə təzyiqi azaltmaq üçün balon rampaları və stansiyalardan istifadə edirik.
“Günəş” şirkəti qaz məhsullarının daşınması və saxlanması xərclərinin minimallaşdırılması üçün müxtəlif variantlar nəzərdə tutur. Müştərilərimizə qazların daimi və etibarlı nəqlini təmin edirik və aşağıdakı xidmətləri göstəririk:

•Çənlərin və balonların qum emalı.

•Balonların və müxtəlif çənlərin (həmçinin krioqen) rənglənməsi.

• Müxtəlif ölçülü çənlərin bərpası.

•Müxtəlif ölçülü, yüksək təzyiq üçün nəzərdə tutulmuş sildirlərin hidravlik sınağı.

•Yüksək təzyiqli qaz balonlarının yoxlanılması və ventillərin quraşdırılması.

•Yüksək təzyiqli qaz balonlarının və ventillərinin təmiri.